Kontakt

Exkluzívne zastúpenie pre Slovenskú republiku

Management / Booking / Média

Umelecká agentúra Gardes

Bc. Stanislav Stebila & Mgr. art. Peter Ďurovec

Tel: +421 911 380 009

E mail: lastrada@zoznam.sk

Exluzívne zastúpenie pre Českú republiku

Management / Booking / Média

Umělecká agentura Gardes

Bc. Stanislav Stebila

Tel: +420 723 523 523

E mail: Igardes@centrum.cz

Agentura v Česku zastupuje skupinu: Fragile