Verejná nahrávka vystúpenia La Strada v Českém rozhlase Plzeň (Posezení v divadle z 9.11.2021)

Záznam preberajú od ČRo. Plzeň ďalšie média Českého rozhlasu:

Rozhovor s La Strada a skladba Il Mondo
Rozhovor a skladba: P. Ďurovec a M. Zounar + skladba Amigos Para Siempre
Rozhovor s La Strada o vzniku dua
Rozhovor Petra Ďurovca s Martinem Zounarem
Skladba Nessun Dorma
Rozhovor a skladba Mia Strada na záver relácie